Het BOP

Wat is BOP?

De gemeente wil in iedere wijk overleg met de bewoners over zaken die in de wijk spelen en/of verbeterd kunnen worden. Hiervoor is het BewonersOverleg in 2013 in het leven geroepen.

Het BewonersOverleg bestaat uit een aantal enthousiaste bewoners van Plattenburg die samen met alle bewoners van Plattenburg wil werken aan een veilige, groene en leefbare buurt .

Wat kunt u van BOP verwachten?

Wij signaleren en inventariseren zaken die aan de orde zijn. Wij kunnen u adviseren en voorlichten. Wij proberen een schakel te zijn tussen u als bewoner en de gemeente.  

 

Met name proberen we iedereen te informeren middels website, informatie borden en een korte huis-aan-huis flyer die we rondbrengen.

Bij belangrijke ontwikkelingen proberen we altijd direct betrokkenen actief bij elkaar te brengen om gezamelijk te bepalen wat we moeten den in het belang van de wijk en haar bewoners.

En wie zijn jullie dan?

Wij zijn Dirk,, Bianca, Frank, Jopie, Hans en Esther. Wij vormen het bewonersoverleg Plattenburg. Iedereen kan vrij aanschuiven aan ons overleg, of op vaste basis deel gaan nemen. Vanuit het bewonersoverleg schuiven we ook aan bij het Velperweg e.o. overleg (4 keer per jaar).

Vanuit het grote aantal ontwikkelingen in de wijk (bouw Enka, Velperparc, bouw Plattenburgerweg, bouw Neijenhuis en de woningen bij de school aan de Beeldhouwersstraat) zoeken we altijd wel actieve wijkbewoners. Naast deze ontwikkelingen houden we ons bezig met verkeer, veiligheid en sociale thema’s zoals eenzaamheid in de wijk.