Parkeerverbod Reinaldstraat

Gemist in de publicaties, en inspraakronde is al geweest. Ter kennisgeving, uit de “over uw buurt” app.

Jaargang 2018

Nr. 204838

Woensdag 26 september 2018

GEMEENTEBLAD

Arnhem

Voornemen Reinaldstraat parkeerverbod

Zaaknummer: 288858

Voornemen

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem wil een verkeersbesluit nemen om:

Aan de noordzijde van de Reinaldstraat in Arnhem een parkeerverbod in te stellen.

Reden:

Aan de zuidzijde van de Reinaldstraat zijn parkeervakken aangebracht. Er worden echter geregeld auto’s aan de noordzijde van de weg, deels op het trottoir, geparkeerd. Omdat de Reinaldstraat een geringe breedte heeft, worden grote voertuigen, zoals brandweervoertuigen en vuilophaaldiensten hierdoor ernstig in hun doorgang belemmerd. Doordat er deels op het trottoir wordt geparkeerd, moeten rolstoelers en geleiders van kinderwagens naar de rijbaan uitwijken. Het levert onoverzichtelijke en onveilige situaties op. Om de door deze geparkeerde auto’s veroorzaakte overlast, hinder en schade te voorkomen of beperken wil het college een verkeersbesluit nemen om het parkeren aan de noordzijde van de Reinaldstraat te verbieden.

Zienswijzen:

Voordat het college een beslissing neemt, kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor heeft u de gelegenheid tot 12 oktober 2018.

U kunt uw een brief sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders

Postbus 9200

6800 HA Arnhem

of een email naar:

backoffice-handhaving@arnhem.nl

Vermeldt u alstublieft het zaaknummer: 288858

Als alle reacties bekend zijn, vindt er een belangenafweging plaats. Indien wordt overgegaan tot een definitief verkeersbesluit, wordt dat bekend gemaakt in de Staatscourant. Tegen een verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt.

Gemeenteblad: d.d. 26 september 2018


Verzonden door BlueMail

Dit bericht is geplaatst in Parkeren en verkeer. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *