Enka nieuws

Donderdag a.s. is er een bijeenkomst bij de Akzo, georganiseerd vanuit de gemeente die in “nauw” contact staat met de bewonersoverleggen uit Molenbeke, Velperweg Noord en Plattenburg.  Er gaan vanuit Plattenburg een vier of vijftal mensen naar toe, waaronder direct aanwonenden van het Enka terrein. Mocht je interesse hebben, laat het ons weten, dan melden we je aan.

Op dit moment heeft de Klok/BPD aangegeven niet aanwezig te zijn, omdat zij niet zover zijn met hun planontwikkeling t.a.v. het Enka terrein. 

Ping Properties (huidige eigenaar) en ROC  zouden wel aanwezig zijn, wellicht zal er bekend worden dat er definitief getekend is, en dat planontwikkeling verder ingevuld zal gaan worden.

Het idee is dat het ROC een groot aantal locaties zal samenbrengen in de Witte Villa en het grote Akzo kantoor op de kop Velperweg/hoek Vosdijk. Er zijn getallen genoemd tot 5000 leerlingen (correctie: 3000/3500 studenten).

Let wel: dit zouden dan dus ongeveer 10.000  (correctie 5000) verkeersbewegingen per dag zijn  (voetganger, fietss/brommer en openbaar vervoer) vanuit, en door, de aanpalende wijken. Met name in Plattenburg zullen wij deels de stromen vanaf Presikaaf e.o. en vanaf station Presikaaf over de Maria van Gelre en Plattenburgerweg gaan merken. Ook de Velperweg en Molenbeke (Vosdijk, en doorsteek vanuit de wijk naar Vosdijk) gaan hier mee te maken krijgen.

De huidige gebruiker AKZO en Teijin Aramid blijven, maar Teijin zal na verbouwing van de locaties tegen het spoor en de Vosdijk aan daar naar toe verhuizen. Vermoedelijk zal dit deel van alle plannen als eerste van start gaan.

Op korte termijn (November) zullen we een wijkbreed overleg plannen, om datgene wat bekend is te bespreken met elkaar. We willen vooral kijken hoe we als wijk verder met de komende planontwikkeling om willen gaan. 

We zullen hiervoor in de wijk ook nog huis aan huis een uitnodiging rondbrengen t.z.t.

Verder zijn we in overleg met Molenbeke om te kijken hoe en op welke wijze we onze krachten kunnen en moeten gaan bundelen om vanuit onze wijkbelangen om te gaan met de komende ontwikkelingen en de betrokken partijen. Speerpunten vanuit beide wijken zijn verkeersafhandeling, verkeersveiligheid en parkeerdruk.

Al hoewel we al langer aangeven bij de Gemeente dat er vanuit de wijken behoefte is aan een integraal plan voor de verkeersafhandeling, met hierin duidelijkheid voor de wijken over wat zij kunnen en mogen verwachten, zit hier nog geen schot in. Ook dit willen we verder in November met de wijk bespreken.

Dit bericht is geplaatst in Bouw Enka terrein, Bouwontwikkelingen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *