Status Rondom ENKA Verkeer

De afgelopen maanden hebben ontwikkelaars, gemeente en ook wij niet stilgezeten. In de aanloop van de zomer hebben we de eerder uitgevoerde verkeersonderzoeken met de Rondom ENKA wijken doorgenomen en voorzien van de nodige vragen en vraagtekens. Bij de Gemeente is aangestuurd op het integraal beoordelen van de verkeers situatie op de hoofdwegen rondom het project. Hierop is besloten dat zowel de Gemeente als de ontwikkelaars met nieuwe versies van de verkeersonderzoeken zouden komen. Deze zijn in Juni uitgevoerd en in Augustus ter beschikking gesteld aan Rondom ENKA. Beide onderzoeken zijn hierbij door Coffeng Appel uitgevoerd.

190709 verkeersonderzoek Enka Goudappel

Definitieve notitie ‘Analyse verkeersafwikkeling Velperweg’

190709 verkeerskundig schetsontwerp Enka Goudappel

We hebben op deze onderzoeken op 19 augustus j.l. overleg met de Gemeente gehad (met name over hun verkeersonderzoek, ontwikkelpartijen waren hierbij niet aanwezig).

20190813 Notulen gemeente overleg

Na dit overleg hebben wij een memo opgesteld met aanvullende punten voor Gemeente en Ontwikkelaars.

20190813 Memo’s naar Gemeente & Ontwikkelaars

Hierbij is er een laatste response gekomen met een aantal antwoorden vanuit Coffeng Appel

2019-08-19 reactienota Goudappel memo Rondom Enka

Vanuit Plattenburg zijn we van mening dat al hoewel het onderzoek kwantitatief wellicht aangeeft dat er geen knelpunten zijn, we vinden dat er nog steeds onvoldoende gekeken is naar de kwalitatieve punten (met name veiligheid rondom Jozef Sarto school en kruizing Plattenburger weg en Wichart van Pontlaan).

Wat er nu wel bereikt is, is dat ook parkeren voor studenten opgelost moet gaan worden op het ROC terrein zelf.

Het laatste onderzoek heeft nu ook duidelijkheid gegeven t.a.v. ontsluiting ENKA terrein op Plattenburg. Achter het datacentrum komt er een ontsluiting voor langzaam verkeer (dus geen autos). Dat wil nu ook zeggen dat alle het verkeer vanaf station Presikaaf, ook vanuit Velp zuid richting dus via de Maria van Gelrestraat zullen gaan om het ROC te bereiken. Dat zal de primaire loop en fietsroute worden, en niet via de Plattenburgerweg.

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Bouw Enka terrein, Bouwontwikkelingen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *