Nieuwsbrief nummer 4, september 2021

Geplaatst in Nieuwsbrief | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrieven bewonersoverleg Plattenburg

Hier zijn de (drie) nieuwsbrieven van het Bewonersoverleg Plattenburg te vinden.

Geplaatst in Nieuwsbrief | Een reactie plaatsen

Reacties wijk gezocht op voorstel opknappen Station Presikaaf/Spoortunnel

“Via de Teams Leefomgeving ontving ik jullie mailadres. Zij gaven aan dat jullie een nieuwsplatform beheren voor de wijk.

Afgelopen jaar zijn we bezig geweest met plannen om het viaduct bij Station Presikhaaf te verfraaien. In de bijlage treffen jullie het laatste ontwerp aan. Normaal gesproken zouden we een bewonersavond organiseren (we hebben dat reeds drie maal gedaan) om het ontwerp te presenteren.

In verband met corona doen we dat nu niet, maar willen we het ontwerp wel graag onder de aandacht brengen. Zouden jullie bijgaand ontwerp inclusief onderstaande tekst willen plaatsen, zodat bewoners kunnen reageren op het ontwerp?”

Bijgaande ontvingen we vanuit de gemeente met het voorstel voor het opknappen van het spoortunnel/station Presikaaf. Reacties mogen naar het e-mail adres van het bewonersoverleg, we zullen deze verzamelen en inbrengen.

Voorstel Viaduct Plattenburg-Presikhaaf V2.3

Geplaatst in Gemeentelijk & Wijkteam | Een reactie plaatsen

Visie bodemverontreiniging en onderzoek C5 (vosdijk 11)

393710-0014.51.02

Geplaatst in Bouw Enka terrein, Bouwontwikkelingen | Een reactie plaatsen

Extra documenten t.a.v. 11 september avond gemeente

Bijlage 8 – Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 7b – Externe veiligheid spoor

Bijlage 9 – Archeologisch bureauonderzoek (concept)

Bijlage 1 – Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Bijlage 2 – Akoestisch onderzoek wegverkeer

Bijlage 3 – Akoestisch onderzoek wegverkeer

Bijlage 4b – Aanvullend bodemonderzoek

Bijlage 4a – Bodemonderzoek

Bijlage 5 – Quick scan flora en fauna Bijlage

7a – Externe veiligheid

Bijlage 6 – Verkeersonderzoek

Geplaatst in Bouw Enka terrein, Bouwontwikkelingen | Een reactie plaatsen

Politieke avond 11 september inzake ROC bouwplannen

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Arnhem/85be4e03-cde7-4dcc-8c0f-d099d31b0a69

Raadsvoorstel Het verbouwen en uitbreiden van het pand aan de Vosdijk 7 ten behoeven van ROC RijnIJssel

Behandeladvies(i-m1)Vosdijk 7tbvROCRijnIjssel

Bijlage 1 – Ruimtelijke onderbouwing Vosdijk 7

Bijlage 2 – Situatietekening

Bijlage 3 – Integraal verkeersonderzoek gemeente

Bijlage 4 – Verkeersonderzoek ROC RijnIJssel

Bijlage 5 – Ontwerpbesluit

 

Geplaatst in Bouw Enka terrein, Bouwontwikkelingen | Een reactie plaatsen

Uitnodiging wijkbewoners voor informatie avond Gemeente, ROC, Ping

Uitnodiging info AKZO Highpark Gemeente Arnhem 10-7-2019

Voor het archief, deze avond heeft al plaatsgevonden en alle bewoners t/m Wichart van Pontlaan hebben een uitnodiging in de brievenbus ontvangen vanuit de Gemeente.

Geplaatst in Bouw Enka terrein, Bouwontwikkelingen | Een reactie plaatsen

Status Rondom ENKA Verkeer

De afgelopen maanden hebben ontwikkelaars, gemeente en ook wij niet stilgezeten. In de aanloop van de zomer hebben we de eerder uitgevoerde verkeersonderzoeken met de Rondom ENKA wijken doorgenomen en voorzien van de nodige vragen en vraagtekens. Bij de Gemeente is aangestuurd op het integraal beoordelen van de verkeers situatie op de hoofdwegen rondom het project. Hierop is besloten dat zowel de Gemeente als de ontwikkelaars met nieuwe versies van de verkeersonderzoeken zouden komen. Deze zijn in Juni uitgevoerd en in Augustus ter beschikking gesteld aan Rondom ENKA. Beide onderzoeken zijn hierbij door Coffeng Appel uitgevoerd.

190709 verkeersonderzoek Enka Goudappel

Definitieve notitie ‘Analyse verkeersafwikkeling Velperweg’

190709 verkeerskundig schetsontwerp Enka Goudappel

We hebben op deze onderzoeken op 19 augustus j.l. overleg met de Gemeente gehad (met name over hun verkeersonderzoek, ontwikkelpartijen waren hierbij niet aanwezig).

20190813 Notulen gemeente overleg

Na dit overleg hebben wij een memo opgesteld met aanvullende punten voor Gemeente en Ontwikkelaars.

20190813 Memo’s naar Gemeente & Ontwikkelaars

Hierbij is er een laatste response gekomen met een aantal antwoorden vanuit Coffeng Appel

2019-08-19 reactienota Goudappel memo Rondom Enka

Vanuit Plattenburg zijn we van mening dat al hoewel het onderzoek kwantitatief wellicht aangeeft dat er geen knelpunten zijn, we vinden dat er nog steeds onvoldoende gekeken is naar de kwalitatieve punten (met name veiligheid rondom Jozef Sarto school en kruizing Plattenburger weg en Wichart van Pontlaan).

Wat er nu wel bereikt is, is dat ook parkeren voor studenten opgelost moet gaan worden op het ROC terrein zelf.

Het laatste onderzoek heeft nu ook duidelijkheid gegeven t.a.v. ontsluiting ENKA terrein op Plattenburg. Achter het datacentrum komt er een ontsluiting voor langzaam verkeer (dus geen autos). Dat wil nu ook zeggen dat alle het verkeer vanaf station Presikaaf, ook vanuit Velp zuid richting dus via de Maria van Gelrestraat zullen gaan om het ROC te bereiken. Dat zal de primaire loop en fietsroute worden, en niet via de Plattenburgerweg.

 

 

 

 

Geplaatst in Bouw Enka terrein, Bouwontwikkelingen | Een reactie plaatsen

Notulen overleg Velperweg e.o. 3 juni 2019

notulen bewonersoverleg 03062019 (1)

Notulen van het laatste Velperweg e.o. overleg

Geplaatst in Velperweg e.o. | Een reactie plaatsen

Goed idee voor de wijk?

Heb je een goed idee voor de wijk?

Laat het ons weten via arnhemplattenburg@gmail.com Alle ideeën zijn welkom!

Geplaatst in De Wijk | Een reactie plaatsen