Uitnodiging wijkbewoners voor informatie avond Gemeente, ROC, Ping

Uitnodiging info AKZO Highpark Gemeente Arnhem 10-7-2019

Voor het archief, deze avond heeft al plaatsgevonden en alle bewoners t/m Wichart van Pontlaan hebben een uitnodiging in de brievenbus ontvangen vanuit de Gemeente.

Geplaatst in Bouw Enka terrein, Bouwontwikkelingen | Een reactie plaatsen

Status Rondom ENKA Verkeer

De afgelopen maanden hebben ontwikkelaars, gemeente en ook wij niet stilgezeten. In de aanloop van de zomer hebben we de eerder uitgevoerde verkeersonderzoeken met de Rondom ENKA wijken doorgenomen en voorzien van de nodige vragen en vraagtekens. Bij de Gemeente is aangestuurd op het integraal beoordelen van de verkeers situatie op de hoofdwegen rondom het project. Hierop is besloten dat zowel de Gemeente als de ontwikkelaars met nieuwe versies van de verkeersonderzoeken zouden komen. Deze zijn in Juni uitgevoerd en in Augustus ter beschikking gesteld aan Rondom ENKA. Beide onderzoeken zijn hierbij door Coffeng Appel uitgevoerd.

190709 verkeersonderzoek Enka Goudappel

Definitieve notitie ‘Analyse verkeersafwikkeling Velperweg’

190709 verkeerskundig schetsontwerp Enka Goudappel

We hebben op deze onderzoeken op 19 augustus j.l. overleg met de Gemeente gehad (met name over hun verkeersonderzoek, ontwikkelpartijen waren hierbij niet aanwezig).

20190813 Notulen gemeente overleg

Na dit overleg hebben wij een memo opgesteld met aanvullende punten voor Gemeente en Ontwikkelaars.

20190813 Memo’s naar Gemeente & Ontwikkelaars

Hierbij is er een laatste response gekomen met een aantal antwoorden vanuit Coffeng Appel

2019-08-19 reactienota Goudappel memo Rondom Enka

Vanuit Plattenburg zijn we van mening dat al hoewel het onderzoek kwantitatief wellicht aangeeft dat er geen knelpunten zijn, we vinden dat er nog steeds onvoldoende gekeken is naar de kwalitatieve punten (met name veiligheid rondom Jozef Sarto school en kruizing Plattenburger weg en Wichart van Pontlaan).

Wat er nu wel bereikt is, is dat ook parkeren voor studenten opgelost moet gaan worden op het ROC terrein zelf.

Het laatste onderzoek heeft nu ook duidelijkheid gegeven t.a.v. ontsluiting ENKA terrein op Plattenburg. Achter het datacentrum komt er een ontsluiting voor langzaam verkeer (dus geen autos). Dat wil nu ook zeggen dat alle het verkeer vanaf station Presikaaf, ook vanuit Velp zuid richting dus via de Maria van Gelrestraat zullen gaan om het ROC te bereiken. Dat zal de primaire loop en fietsroute worden, en niet via de Plattenburgerweg.

 

 

 

 

Geplaatst in Bouw Enka terrein, Bouwontwikkelingen | Een reactie plaatsen

Notulen overleg Velperweg e.o. 3 juni 2019

notulen bewonersoverleg 03062019 (1)

Notulen van het laatste Velperweg e.o. overleg

Geplaatst in Velperweg e.o. | Een reactie plaatsen

Goed idee voor de wijk?

Heb je een goed idee voor de wijk?

Laat het ons weten via arnhemplattenburg@gmail.com Alle ideeën zijn welkom!

Geplaatst in De Wijk | Een reactie plaatsen

Verslag overleg Velperweg e.o. 25-2-2019 j.l.

Geplaatst in Velperweg e.o. | Een reactie plaatsen

Bestanden ODRA omgevingsvergunning ROC plannen

Geplaatst in Bouw Enka terrein | Een reactie plaatsen

Overleg Rondom ENKA inzake verkeer

Vanavond (4-4-2019) is er vanuit Rondom ENKA overleg met gemeente en ontwikkelaars inzake het onderwerp verkeer. Hiervoor hebben wij in bijgaande brief onze zorgen geuit.

Na het overleg volgt terugkoppeling over de uitkomsten.

Geplaatst in Bouw Enka terrein | Een reactie plaatsen

Molenbeker artikel over (Rondom) Enka

Geplaatst in Bouw Enka terrein | Een reactie plaatsen

Project Levensteken

Levensteken is een community art project voor de wijk Plattenburg in Arnhem, door beeldend kunstenaar Astrid Aries. Vanaf 22 april t/m 24 mei zal Astrid de wijk ingaan en met bewoners in gesprek gaan over wat hen heeft getekend voor het leven, zowel positief al negatief. Deze verhalen worden omgezet in een tekening.


Op zaterdag 4 mei zal er een koffiemiddag georganiseerd worden voor alle bewoners , gezellig met elkaar een praatje maken in buurtcentrum Plattenburg.


Op zaterdag 1 juni, tijdens een feestelijke bijeenkomst in buurtcentrum Plattenburg, worden de deelnemers op de foto vastgelegd met de tekening in de handen, de tekening mag je hierna mee naar huis nemen. Tijdens deze kunstproeverij worden alle bewoners van Plattenburg uitgenodigd om deel te nemen aan diverse workshops en om andere wijkbewoners te ontmoeten, tevens is er de mogelijkheid een enquête in te vullen, zodat er in augustus 2019 diverse reguliere activiteiten kunnen worden opgezet voor de wijk Plattenburg.


Denkt u nu al wat leuk ik wil mijn verhaal vertellen en graag een tekening dan kunt u contact met Astrid opnemen: astridaries@outlook.com/0638608482

Levensteken Plattenburg wordt mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Arnhem, Rozet en buurtvereniging Plattenburg

Geplaatst in De Wijk | Een reactie plaatsen

Overleg ROC en Rondom ENKA – Leefomgeving 12 maart 2019

Geplaatst in Bouw Enka terrein | Een reactie plaatsen